Oświadczenie o ochronie danych osobowych

 

Ochronę danych traktujemy poważnie.

Ochrona prywatności podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas ważna. Kiedy odwiedzają Państwo nasz portal internetowy, nasz serwer internetowy automatycznie zapisuje adres IP Państwa dostawcy usług internetowych, stronę internetową, z której przechodzą Państwo do naszego portalu, strony internetowe, które Państwo odwiedzają na naszym portalu internetowym oraz datę i czas trwania Państwa wizyty. Informacje te są absolutnie niezbędne do technicznego udostępniania strony internetowej i bezpiecznej pracy serwera. Spersonalizowana ocena tych danych nie ma miejsca.

Jeśli prześlą nam Państwo dane za pomocą formularza kontaktowego, dane te zostaną zapisane na naszych serwerach jako część kopii zapasowej danych. Państwa dane będą wykorzystywane przez nas wyłącznie w celu przetworzenia Państwa zapytania. Państwa dane będą traktowane jako poufne. Nie będą one przekazywane osobom trzecim.

 

Organ odpowiedzialny
Organem odpowiedzialnym zgodnie z art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO) jest:

Schattdecor SE
Walter-Schatt-Allee 1-3
83101 Thansau, Niemcy
E-mail: info@schattdecor.de

Schattdecor Sp. z o.o.

ul. Sowia 10
PL – 62-080 Tarnowo Podgórne
Tel.: +48 61 - 81 66 600
Faks: +48 61 - 81 66 700

Zakład w Głuchołazach
ul. gen. Andersa 1
PL - 48-340 Głuchołazy
Tel.: +48 77 - 40 85 500
Faks: +48 77 - 40 85 505

E-Mail: iod@schattdecor.pl

(patrz nasza stopka redakcyjna i Informacje prawne: www.schattdecor.com/imprint)

 

Dane osobowe
Dane osobowe to dane dotyczące Państwa osoby, np. imię i nazwisko, adres i adres e-mail. Nie trzeba ujawniać żadnych danych osobowych, aby odwiedzić nasz portal internetowy. W niektórych przypadkach potrzebujemy Państwa imienia i nazwiska oraz adresu, a także dalszych informacji, aby móc zaoferować Państwu żądaną usługę.

Dotyczy to też sytuacji, w których dostarczamy Państwu materiały informacyjne na żądanie lub odpowiadamy na Państwa pytania. W takich przypadkach zawsze będziemy o tym informować. Ponadto zapisujemy tylko te dane, które zostały nam przesłane automatycznie lub przekazane przez Państwa dobrowolnie.

Kiedy korzystają Państwo z jednej z naszych usług, zazwyczaj zbieramy tylko te dane, które są niezbędne, aby móc zaoferować Państwu naszą usługę. Możemy poprosić Państwa o dodatkowe informacje, ale ich przekazanie jest dobrowolne. Ilekroć przetwarzamy dane osobowe, robimy to, aby móc zaoferować Państwu nasze usługi lub zrealizować nasze cele handlowe.


Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SCHATTDECOR SP. Z O.O. UL. SOWIA 10, 62-080 TARNOWO PODGÓRNE , który na mocy zawartego porozumienia współadministruje danymi osobowymi a SCHATTDECOR SE, WALTER-SCHATT-ALLEE 1-3 D-83101 THANSAU.

2.  Administrator Danych Osobowych, w celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych w osobie Dorota Mazurkiewicz. Wszelkie informacje prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: rodo@schattdecor.pl

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4.Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie hostingowej umożliwiającej wysłanie zapytania.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.

6.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.

7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

 

Automatycznie zapisywane dane nieosobowe
Kiedy odwiedzają Państwo nasz portal internetowy, zapisujemy pewne informacje ze względów administracyjnych i technicznych. Są to: typ i wersja używanej przeglądarki, data i godzina dostępu oraz adres IP.
Dane te są zanonimizowane i wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych lub w celu ulepszenia naszych usług internetowych.
Te zanonimizowane dane są przechowywane – oddzielnie od danych osobowych – w bezpiecznych systemach i nie można ich przypisać do żadnej osoby. Oznacza to, że Państwa dane osobowe są chronione przez cały czas. 

 

Pliki cookie
Kiedy odwiedzają Państwo nasz portal internetowy, możemy zapisywać na Państwa komputerze informacje w formie plików cookie. To małe pliki, które są przesyłane z serwera internetowego do przeglądarki i zapisywane na dysku twardym. Podstawą prawną korzystania z plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Nie są zapisywane żadne dane osobowe, a tylko adres protokołu internetowego. Informacje przechowywane w plikach cookie umożliwiają automatyczne rozpoznanie Państwa podczas następnej wizyty na naszym portalu internetowym, co ułatwia korzystanie z niego.

Oczywiście można również odwiedzić nasz portal internetowy bez akceptowania plików cookie. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa komputer został rozpoznany podczas następnej wizyty, mogą Państwo odrzucić stosowanie plików cookie, zmieniając ustawienia w przeglądarce na „odrzucanie plików cookie”. Odpowiednią procedurę można znaleźć w instrukcji obsługi właściwej przeglądarki. Jeśli jednak użytkownik odrzuci stosowanie plików cookie, mogą pojawić się ograniczenia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności naszego portalu internetowego.  

 

Platforma zarządzania zgodami Usercentrics
Korzystamy z Platformy zarządzania zgodami Usercentrics w celu wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie z art. 7 ust. 1 RODO. Operatorem jest Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Monachium, Niemcy. Platforma zarządzania zgodami Usercentrics zbiera dane pliku dziennika, agenta użytkownika (urządzenie, typ, język, wersja przeglądarki, rozdzielczość) i dane zgody (zgoda typu tak/nie, sygnatura czasowa, objętość danych, atrybuty danych, identyfikator sterownika, identyfikator procesora, identyfikator zgody) za pośrednictwem JavaScript. Skrypt ten umożliwia Usercentrics GmbH informowanie użytkowników o niektórych tagach i technologiach internetowych na naszym portalu internetowym oraz uzyskiwanie zgód użytkowników, ich dokumentowanie i zarządzanie nimi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ponieważ jesteśmy prawnie zobowiązani do przedstawienia dowodu zgody (zgodnie z art. 7 ust. 1 RODO). Celem jest poznanie preferencji naszych użytkowników i odpowiednie ich wdrożenie oraz udokumentowanie ich w sposób prawnie pewny. Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do naszych czynności rejestrowania i nie będą obowiązywać ustawowe wymogi dotyczące przechowywania.

Mogą Państwo w każdej chwili trwale uniemożliwić wykonywanie skryptów JavaScript, zmieniając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, co uniemożliwi również Usercentrics wykonywanie skryptów JavaScript. Dalsze informacje na temat ochrony danych w Usercentrics można znaleźć pod adresem: Polityka prywatności Usercentrics.

 

Menedżer tagów Google
Ten portal internetowy korzysta z Menedżera tagów Google. Menedżer tagów nie gromadzi żadnych danych osobowych. Narzędzie to uruchamia inne tagi, które z kolei mogą zbierać dane. Menedżer tagów Google nie ma dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacji dokonano na poziomie domeny lub plików cookie, obejmuje ona wszystkie tagi śledzące zaimplementowane przy pomocy Menedżera tagów Google. Informacje o ochronie danych przez Google w odniesieniu do tego narzędzia można znaleźć tutaj: www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

 

Google Analytics z funkcją anonimizacji
Na naszym portalu internetowym korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwanej dalej „Google”. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika i tym samym umożliwiają analizę korzystania z portalu.

Informacje generowane przez te pliki cookie, takie jak czas, miejsce i częstotliwość Państwa odwiedzin portalu internetowego, w tym Państwa adres IP, są przesyłane do Google w USA i tam przechowywane.

Na naszym portalu internetowym korzystamy z Google Analytics z dodatkiem anonymizeIp=true. W takim przypadku Państwa adres IP będzie już skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a tym samym zanonimizowany.

Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z naszego portalu internetowego, sporządzenia dla nas raportów dotyczących aktywności na portalu oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na portalu i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google.

Zgodnie z informacjami podawanymi przez firmę Google w żadnym wypadku nie powiąże ona Państwa adresu IP z innymi danymi Google. Mogą Państwo uniemożliwić instalację plików cookie, odpowiednio zmieniając ustawienia przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z wszystkich funkcji naszego portalu internetowego.

Ponadto Google oferuje dodatek dezaktywacyjny dla najczęściej używanych przeglądarek, co daje większą kontrolę nad tym, które dane Google gromadzi w odwiedzanych witrynach. Dodatek informuje JavaScript (ga.js) Google Analytics, że żadna informacja o odwiedzinach portalu internetowego nie powinna być przekazywana Google Analytics. Dodatek dezaktywujący przeglądarki oferowany przez Google Analytics nie uniemożliwia przesyłania informacji do nas lub do innych usług analizy internetowej, z których możemy korzystać. Więcej informacji na temat instalacji dodatku do przeglądarki można znaleźć, klikając w następujący link: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na powiązanie historii Państwa przeglądarki internetowej i aplikacji z Państwa kontem Google przez Google oraz na wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizacji reklam, Google wykorzysta Państwa dane wraz z danymi Google Analytics do opracowania list grup docelowych na potrzeby remarketingu wieloplatformowego. W tym celu Google Analytics najpierw zarejestruje na naszym portalu internetowym Państwa identyfikator uwierzytelniony przez Google, który jest powiązany z Państwa kontem Google (tj. danymi osobowymi). Następnie Google Analytics tymczasowo powiąże Państwa identyfikator z Państwa danymi Google Analytics w celu optymalizacji naszych grup docelowych.

Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, mogą Państwo wyłączyć tę funkcję, zmieniając odpowiednie ustawienia w obszarze „Moje konto” na koncie Google.

 

Google Analytics Remarketing
Ten portal internetowy korzysta z funkcji Google Analytics Remarketing w połączeniu z wieloplatformowymi funkcjami Google Ads i Google DoubleClick. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Funkcja ta umożliwia powiązanie grup docelowych reklam utworzonych za pomocą Google Analytics Remarketing z wieloplatformowymi funkcjami Google Ads i Google DoubleClick. Dzięki temu spersonalizowane komunikaty reklamowe powiązane z zainteresowaniami odbiorcy, które są oparte na Państwa wcześniejszym korzystaniu z sieci i zachowaniach podczas przeglądania sieci na urządzeniu końcowym (np. na telefonie komórkowym) dostosowanym do Państwa potrzeb, mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze).

Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, Google powiąże w tym celu Państwa historię przeglądania stron internetowych i historię aplikacji z Państwa kontem Google. W rezultacie te same spersonalizowane komunikaty reklamowe będą mogły być wyświetlane na każdym urządzeniu końcowym, na którym logują się Państwo za pomocą konta Google.

Aby obsługiwać tę funkcję, Google Analytics gromadzi identyfikatory użytkowników uwierzytelnione przez Google, które są tymczasowo powiązane z naszymi danymi Google Analytics w celu zdefiniowania i utworzenia grup docelowych reklam wieloplatformowych.

Mogą Państwo na stałe zablokować wieloplatformowy(-e) remarketing / targetowanie reklam, dezaktywując spersonalizowane reklamy; należy kliknąć następujący link: www.google.com/settings/ads/onweb/.

Zebrane dane są podsumowywane na Państwa koncie Google wyłącznie na podstawie Państwa zgody, której mogą Państwo udzielić Google lub którą mogą Państwo wycofać (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku procesów gromadzenia danych, które nie są połączone z kontem Google (np. ponieważ użytkownik nie ma konta Google lub zgłosił sprzeciw wobec takiego połączenia), gromadzenie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z faktu, że w interesie operatora portalu leży anonimowa analiza użytkowników odwiedzających portal w celach reklamowych.

Więcej informacji i przepisy dotyczące ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: policies.google.com/technologies/ads.  

 

Google Ads i śledzenie konwersji Google
Ten portal internetowy korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

W ramach Google Ads korzystamy z tak zwanego śledzenia konwersji. Jeśli klikną Państwo reklamę umieszczoną przez Google, zostanie zapisany plik cookie śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Pliki te tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony w tym portalu, a plik cookie jeszcze nie wygasł, zarówno my, jak i Google zarejestrujemy, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów Google Ads. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów Google Ads, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji umożliwiających identyfikację tych użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu, mogą Państwo nie wyrazić na nie zgody, dezaktywując w prosty sposób plik cookie śledzenia konwersji Google w swojej przeglądarce internetowej w ustawieniach użytkownika. Nie będą wtedy Państwo uwzględniani w statystykach śledzenia konwersji.

Podstawą dla przechowywania „plików cookie konwersji” oraz korzystania z tego narzędzia śledzenia jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator portalu internetowego ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojego portalu internetowego, jak i reklam. Jeżeli wystąpiono o odpowiednią zgodę (np. zgodę na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat Google Ads i Śledzenia konwersji Google można znaleźć w polityce prywatności Google, tutaj: policies.google.com/privacy.

Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby być informowanym o ustawieniach plików cookie i aby udzielać zgody na stosowanie plików cookie w indywidualnych przypadkach, wykluczać akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tego portalu może zostać ograniczona.

 

Piksel Facebooka
Ten portal internetowy wykorzystuje piksel rejestrujący działania użytkowników na Facebooku do pomiaru konwersji. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Według Facebooka zebrane dane będą jednak również przekazywane do USA i innych państw trzecich.

Dzięki temu narzędziu działania odwiedzających stronę użytkowników można śledzić po przekierowaniu ich do witryny dostawcy po kliknięciu przez nich reklamy na Facebooku. Umożliwia to ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynku oraz optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Gromadzone dane są dla nas anonimowe jako operatora tego portalu internetowego; nie pozwalają nam one wyciągnąć żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebooka, dzięki czemu możliwe jest ich powiązanie z odpowiednim profilem użytkownika. Facebook może też wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych zgodnie z wytycznymi Facebooka dotyczącymi wykorzystania danych. Dzięki temu Facebook może umieszczać reklamy na stronach Facebooka, jak również na innych stronach. Jako operator portalu internetowego nie mamy wpływu na ten rodzaj wykorzystania danych.

Korzystanie z pikseli Facebooka opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator portalu ma uzasadniony interes w prowadzeniu skutecznych działań reklamowych, w tym w mediach społecznościowych. Jeżeli wystąpiono o odpowiednią zgodę (np. zgodę na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych na Facebooku, tutaj: www.facebook.com/about/privacy/.

Mogą Państwo również wyłączyć funkcję remarketingu „Custom audiences” (Niestandardowe grupy odbiorców) w ustawieniach reklam na stronie www.facebook.com/ads/preferences/. Aby to zrobić, trzeba się zalogować na Facebooku.

Jeśli nie mają Państwo konta na Facebooku, mogą Państwo wyłączyć reklamy z Facebooka oparte na użytkowaniu na stronie internetowej Europejskiego Sojuszu na rzecz Interaktywnej Reklamy Cyfrowej: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. 

 

Wtyczki mediów społecznościowych
Na naszym portalu uruchomione są funkcje serwisu Instagram. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do tych funkcji, dane osobowe, w szczególności adres IP, są przesyłane do Instagrama. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie w serwisie Instagram, mogą Państwo powiązać treści naszego portalu ze swoim profilem w serwisie Instagram, klikając przycisk serwisu Instagram. W rezultacie serwis Instagram będzie mógł powiązać informacje o Państwa wizycie na naszym portalu z Państwa kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako operator portalu internetowego nie wiemy, jakie dane są przekazywane do serwisu Instagram ani w jaki sposób są one przez ten serwis wykorzystywane.

Pobieranie funkcji, a tym samym przekazywanie Państwa danych, odbywa się wyłącznie za Państwa uprzednią zgodą. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 RODO Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności serwisu Instagram pod adresem: instagram.com/about/legal/privacy/

Nasz portal internetowy korzysta również z wtyczek do serwisu YouTube, którym zarządza Google. Operatorem strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron, która zawiera wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest następnie powiadamiany o tym, które z naszych stron Państwo odwiedzili.

Nasz portal internetowy korzysta również z wtyczek do serwisu YouTube, którym zarządza Google, by móc korzystać z zewnętrznych materiałów video.. Operatorem strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron, która zawiera wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. W takim przypadku dane osobowe, w szczególności adres IP, są przekazywane do YouTube. Serwer YouTube jest następnie powiadamiany o tym, które z naszych stron Państwo odwiedzili.

Pobieranie funkcji, a tym samym przekazywanie Państwa danych, odbywa się wyłącznie za Państwa uprzednią zgodą. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 RODO Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych użytkownika przez YouTube można znaleźć w wytycznych YouTube dotyczących prywatności pod adresem: www.google.com/intl/pl/policies/privacy 

 

Czcionki Google (ustawienia regionalne hostingu)
Ta strona korzysta z tzw. Google Fonts, które są dostarczane przez Google, w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Nie ma połączenia z serwerami Google.
Więcej informacji na temat czcionek Google Fonts można znaleźć w developers.google.com/fonts/faq i polityce prywatności Google: policies.google.com/privacy.

MyFonts
Ta strona korzysta z MyFonts. Są to czcionki, które są ładowane do przeglądarki podczas odwiedzania naszej strony internetowej w celu zapewnienia jednolitego kroju pisma podczas wyświetlania strony internetowej. Dostawcą jest Monotype Imaging Holdings Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801, USA. W celu sprawdzenia zgodności z warunkami licencji i liczby miesięcznych odsłon MyFonts przesyła adres IP użytkownika wraz z adresem URL naszej strony internetowej i danymi dotyczącymi naszej umowy na swoje serwery w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z Monotype Państwa adres IP jest anonimizowany natychmiast po przesłaniu, tak aby nie można było dokonać osobistego odniesienia (anonimizacja).
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z polityką prywatności Monotype pod adresem www.monotype.com/de/rechtshinweise/datenschutzrichtlinie/datenschutzrichtlinie-zum-tracking-von-webschriften

 

Bezpieczeństwo
Podjęliśmy techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed zniszczeniem, manipulacją, nieuprawnionym dostępem oraz w celu zapobieżenia ich utracie. Wszyscy nasi pracownicy i pracujący dla nas usługodawcy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych.

W każdym przypadku gromadzenia i przetwarzania danych osobowych dane te są szyfrowane przed przesłaniem. Oznacza to, że Państwa dane nie mogą być niewłaściwie wykorzystane przez osoby trzecie. Nasze środki ostrożności podlegają ciągłemu procesowi doskonalenia, a nasza polityka prywatności jest stale aktualizowana. Prosimy o upewnienie się, że dysponują Państwo najnowszą jej wersją.

 

Prawa osób, których dane dotyczą
Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, jakie Państwa dane osobowe przechowujemy lub jeśli chcą je Państwo skorygować lub usunąć, prosimy o kontakt w dowolnej chwili. Mają Państwo również prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

 

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności, jeśli będzie to konieczne ze względu na nowe technologie. Prosimy o upewnienie się, że dysponują Państwo najnowszą jej wersją. W przypadku wprowadzenia zasadniczych zmian w niniejszej polityce prywatności ogłosimy je na naszym portalu internetowym.

Każda zainteresowana osoba może skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych w przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych.

Inspektorem ochrony danych Schattdecor SE jest:

Mathias Praxl

Data Privacy Officer
Walter-Schatt-Allee 1-3
D-83101 Thansau
Phone +49 8031-275 235
e-mail: datenschutz@schattdecor.de

 

Jeśli nasz inspektor ochrony danych nie będzie w stanie odpowiedzieć na Państwa pytanie w sposób satysfakcjonujący, mają Państwo zawsze prawo złożyć skargę do organu nadzoru ds. ochrony danych dla Państwa kraju lub regionu.